Az Úr az én pásztorom... (Zsoltárok 23,1)Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
2007-2013

A Vajszlói Református Társegyházközség 2009-ben az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 50.983.178 forintot nyert. A felújítást csak 2011-ben tudták elkezdeni. A páprádi templom felújítása 2012. júniusban fejeződött be, a Bogádmindszenten található, ún. Újmindszenti templomot október elején adtuk át. A projektzáró ünnepségeken részt vettek a református egyház elöljárói:
Peterdi Dániel esperes, egyházkerületi főjegyző és Dr. Szabó István püspök is.
EGY PÁLYÁZAT KÉT TEMPLOM
(A Reformátusok Lapjának írt cikk)

Hálával emlékeznek vissza a Vajszlói Református Társegyházközség tagjai a tavalyi évre, amikor 1 pályázatból 2 templomot tudtak felújítani. A Vajszló társegyházközségeként működő kicsiny ormánsági település, Páprád, reformátusai évek óta a templom felújítására gyűjtötték adományaikat. Az így összegyűlt kicsiny összeg az Úr Isten kezébe téve megáldatott, amikor a gyülekezet 2009-ben egy pályázaton, az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 50.983.178 forintot nyert. A felújítást csak 2011-ben tudták elkezdeni. A páprádi templom hálaadó ünnepségét júniusban tartották Peterdi Dániel esperes úr szolgálatával, aki hálaadásra buzdította a gyülekezetet:
„Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt 118:1)
A templomfelújítás során a villamosítás is megtörtént, így a harang is automatáról működik azóta. Ezt az egyet sajnálja a lelkésznő, mert- ahogyan az ünnepségen is elmondta- „hiányozni fog az a szent áhítat, ahogyan a gondnok és egy idős presbiter a reggeli istentiszteletek előtt a harangköteleket húzta.”
A másik templom hálaadó istentiszteletére október elején került sor Bogádmindszenten. Valaha Bogádmindszent 2 falu volt, s ennek megfelelően 1-1 református templom épült a településeken. Ma már kevés a református, és ők a másik templomot használják, de a lelkészek hiszik, hogy az ún. újmindszenti templom külső megújulásnak lelki folytatása lesz.
A 2011-ben megjelent Református templomok Baranyában (Lázár Gy. Levente munkája) így mutatja be ezt a templomot: „Építésének ideje: 1844. Használaton kívüli, nagyon rossz állagú épület. Az egyházi ingatlanok 1979-es felmérésekor lebontását javasolták.” Dr. Szabó István püspök, mint mondta „szépet látni jött”, hiszen 8 évvel ezelőtt, mikor e hajlékba lépve szépet kerestek, le kellett hajtani fejüket, mert csak a padló volt szép. A Zak 9:16-17 alapján hirdette az Igét Isten jóságáról és szépségéről.
A gyülekezet vezetősége mellett a bogádmindszenti polgármesternek is szívügye volt a templom rendbehozatala, és nagyon sokat tett ennek érdekében. A lelkészek a polgármesterrel összefogva szerveznek majd programokat az új templomba.
Mindezekért Egyedül Istené a Dicsőség.
Vajszlói Református Társegyházközség 7838 Vajszló, Kossuth L.u.5., 73/485-147

Honlapkészítés